ปลาแฟนซีคาร์พ Doitsu

ปลาแฟนซีคาร์พ Doitsu

เมื่อ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 01:05
ปลาแฟนซีคาร์พประเภท Doitsu (ดอยท์ซึ,ดอยท์สุ) มีมากมายหลายสายพันธุ์ เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของปลาแฟนซีคาร์พประเภทนี้ไปด้วยกันนะครับ
Doitsugoi (ดอยทซึกอย) หรือ ปลาคาร์พเยอรมัน มีจุดเริ่มต้นมาจากการนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ไปยังประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 18 เพื่อนำมาเป็นอาหาร
ปลาแฟนซีคาร์พประเภท Doitsugoi ที่ไม่มีเกล็ดเลย มักจะถูกเรียกว่า ปลาหนัง หรือถ้ามีเกล็ดขนาดใหญ่เรียงเป็นแถว ด้านข้างลำตัวและด้านบนหลัง มักจะถูกเรียกว่า Mirror Carp (มิเรอร์คาร์พ)
ปลาแฟนซีคาร์พประเภท Doitsu มักจะมีในเกือบทุกสายพันธุ์ เช่น Doitsu Kohaku ,Doitsu Sanke เป็นต้น
จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลา Doitsugoi กับปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์อื่น ของผู้เพาะพันธุ์ชาวญี่ปุ่นทำให้เกิด สายพันธุ์ปลาคาร์พเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัว จากสายพันธุ์ที่มีอยู่เดิมเลยทีเดียว
เราจะมาเรียนรู้กันต่อไปนะครับ ว่าปลาแฟนซีคาร์พประเภท doitsu มีสายพันธุ์อะไรกันบ้างและมีลักษณะอย่างไร อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ