ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kumonryu

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kumonryu

เมื่อ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 23:53
เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kumonryu (คุมงริว)ไปด้วยกันนะครับ
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kumonryu เป็น ปลาหนัง (Doitsu koi) ที่มีลวดลายสีดำนิล คล้ายลูกคลื่นหรือก้อนเมฆสีดำ ตัดกับพื้นหลังสีขาว ลวดลายสีดำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดในปลาตัวเดียวกัน โดยมักจะเกิดขึ้นเมื่อ อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลง ลวดลายสีดำเมื่อหายไปและขึ้นมาใหม่ บางครั้งจะเปลี่ยนไปไม่กลับมาเหมือนเดิมอีก ชื่อของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kumonryu เกิดมาจากตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับ มังกรที่เปลี่ยนร่างเป็น เมฆ ลอยผ่านไปในท้องฟ้า {Ryu (ริว) ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่า มังกร} ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kumonryu ถูกพัฒนาเพาะขึ้นโดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Shusui และปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Matsukawabake (มัตสึคาวะบาเกะ)
ยังมีเรื่องราวและลักษณะของ
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kumonryu ให้เรียนรู้กันอีกมาก อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ