ปลาแฟนซีคาร์พหมวดหมู่สายพันธุ์ Tancho

ปลาแฟนซีคาร์พหมวดหมู่สายพันธุ์ Tancho

เมื่อ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 22:37
เราจะมาทำความรู้จักกับปลาแฟนซีคาร์พในหมวดหมู่สายพันธุ์ Tancho (ตันโจ) กันให้มากขึ้นเรื่อยๆ ไปด้วยกันนะครับ
ถ้าจะกล่าวถึง ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Tancho จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสายพันธุ์นี้ ต้องยกให้เป็นสายพันธุ์ Kohaku ซึ่งมีสีขาวทั้งหมดทั่วทั้งตัว ยกเว้น ดวงตรากลมสีแดงตรงจุดศูนย์กลางของหัว
Tancho Kohaku (ตันโจ โคฮากุ) เป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่น เพราะมีลักษณะที่ทำให้ระลึกถึง ธงชาติของพวกเขา ดวงอาทิตย์สีแดงบนพื้นสีขาว
ปลาแฟนซีคาร์พในสายพันธุ์ Tancho แยกได้ออกเป็นอีกหลากหลายสายพันธุ์ย่อย ยกตัวอย่างเช่น Tancho Sanke (ตันโจซังเก้) Tancho Showa (ตันโจโชว่า) และแม้แต่ Tancho Goshiki (ตันโจโงชิกิ)
ตันโจ โคฮากุ (Tancho Kohaku)
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โคฮากุ มีลวดลายวงกลมสีแดงบนหัวเท่านั้น ไม่มีลวดลายสีแดงที่จุดอื่นๆอีกตลอดลำตัว

ในการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์โชวะ (Showa Sanshoku) จะได้ปลาตันโจ ที่มีลวดลายสีแดงเป็นวงกลมบนหัว และมีเพียงลวดลายสีดำบนพื้นสีขาว โดยไม่มีสีแดงจุดอื่นๆอีกตลอดลำตัว เรียก ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์นี้ว่า ตันโจ โชวะ (Tancho Showa)

ส่วนในปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์อื่นๆ ถ้ามีเพียงสีแดง เป็นลวดลายวงกลมบนหัว โดยไม่มีสีแดงจุดอื่นๆบนตัวปลาอีก จะถือว่าเป็น ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ ด้วยกันทั้งหมด ดังนั้นในการประกวดปลาแฟนซีคาร์พ เราจะรวบรวมปลาที่มีลักษณะเช่นนี้ไว้ด้วยกันเพื่อตัดสิน เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมด คือ สายพันธุ์ ตันโจ นั่นเอง

จากปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ ที่สามารถแยกได้เป็นสายพันธุ์ย่อยอื่นๆอีกมากมาย ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โคฮากุ เป็นสายพันธุ์ที่สามารถหาได้ง่ายที่สุด

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โคฮากุ ที่ดี ตลอดลำตัว ครีบและหาง จะต้องมีสีขาวบริสุทธิ์ดุจหิมะ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โคฮากุ ที่มีผิวสีเหลืองจะมีคุณค่าและมูลค่าต่ำกว่า โดยไม่คำนึงว่า จะมีลวดลายสีแดงบนหัวที่ใหญ่ และกลมสมบูรณ์เพียงใด
ลักษณะที่ดีถัดมา คือ ลวดลายวงกลมสีแดงจะต้องครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ระหว่างตาทั้งสองข้าง ขอบกะโหลกด้านหลังและจมูก แต่ต้องไม่คลุมบริเวณตาและจมูกของปลา
ขอบเขตสีแดง ต้องคมไม่เลอะเทอะ สีแดงต้องลึกหนา

ดังปลาในภาพ เป็นปลาในอุดมคติ มีลักษณะที่ดีของตันโจ โคฮากุ ตามที่กล่าวมาทุกประการ เราสามารถจดจำ และใช้ปลาตัวนี้เป็นแบบอย่าง ในการพิจารณาความสวยงาม หรือเลือกปลาตันโจ โคฮากุที่ดีได้

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โชวะ (Tancho Showa)

ตันโจ โชวะ ถูกเปรียบเทียบให้เป็น ราชา แห่ง ตันโจ จากปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ ที่สามารถแยกได้เป็นสายพันธุ์ย่อยอีกหลายสายพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น ตันโจ โคฮากุ (Tancho Kohaku) ตันโจ ซังเก้ (Tancho Taisho Sanshoku or Tancho Sanke) ตันโจ โงชิกิ(โกชิกิ) (Tancho Goshiki) เป็นต้น

ในยุคสมัยหนึ่ง ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะ เป็นปลาสายพันธุ์ตันโจ ที่มีมูลค่าสูงที่สุด มีราคาแพงที่สุด
ในสายพันธุ์อื่นๆโดยเฉพาะในหมวดหมู่สายพันธุ์คาวาริโมโน (Kawarimono) เราสามารถหาปลาตันโจที่สวยและหายากได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่หายากเพียงใด ตันโจ โชวะ ก็ยังมีมูลค่าและคุณค่าสูงกว่าเสมอ ตันโจ โชวะ จึงเป็นดั่งราชา ด้วยเหตุผลที่ว่า ตันโจ โชวะ มีลวดลายที่เข้มแข็งและทรงพลังกว่าปลาตันโจสายพันธุ์อื่นๆนั่นเอง

ในการเปรียบเทียบปลาแฟนซีคาร์พระหว่าง สายพันธุ์โคฮากุ และสายพันธุ์โชวะ ซันโชกุ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์โคฮากุ มักจะถูกตัดสินให้ชนะ จากความสวยงามของลวดลาย แต่ ในการประกวดแข่งขัน ระหว่างปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะที่มีลวดลายสีดำบนตัว และตันโจ โคฮากุที่ไม่มีลวดลายอะไรบนตัวเลย ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะ มักจะได้เปรียบอย่างท่วมท้นจากลวดลายอันทรงพลังของมัน
ในกรณีของการแข่งขันระหว่าง ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะ และปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ ซังเก้ ซึ่งเป็นปลาที่มีลวดลายสีดำบนตัวเหมือนกัน ทำให้แข่งขันกันได้อย่างสูสี แต่ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะ ก็ยังคงได้เปรียบอยู่เสมอ แม้มันจะมีราคาแพงกว่าปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์อื่นอยู่บ้าง แต่ถ้ามีโอกาส ก็ควรจะหามาไว้ในครอบครองดูสักตัว


ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะ ตัวในภาพ เป็น แบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของปลาตันโจ โชวะ แม้ว่าลวดลายวงกลมสีแดงบนหัว จะไม่ได้กลมเหมือนปลาตันโจ โคฮากุ ในภาพด้านบน แต่ว่าเป็นเรื่องที่สามารถรับได้ เพราะมีสีแดงที่ครอบคลุมตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่ในบริเวณหัวของมัน และแม้ว่าบริเวณตาข้างขวาของมันจะมีสีแดงติดเล็กน้อย ก็ถือว่าเป็นตำหนิที่เล็กน้อยมาก สิ่งที่เป็นจุดดึงดูดสำคัญของปลาตัวนี้ คือ ลวดลายที่ลงตัวระหว่างสีดำและขาวทั่วทั้งตัว เริ่มจากบริเวณปากวิ่งสลับไปจนถึงหาง เป็นลวดลายที่น่ามหัศจรรย์

ลวดลายสีดำของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์โชวะ ซันโชกุ ดูจะสามารถขึ้นไปได้ทั่วทั้งตัว ในขณะเดียวกัน มันก็สามารถขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนสม่ำเสมอได้เช่นกัน แต่การเป็นกลุ่มก้อนที่มากเกินไปของลวดลายสีดำในปลาโชวะ ซันโชกุนี่เอง ที่บางครั้ง ก็สามารถทำลายความสมดุลย์ของลวดลายทั่วทั้งตัวได้
เพราะฉะนั้น ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะที่มีลวดลายสีดำจัดเรียงอย่างลงตัวเข้ากันกับสีขาว ตั้งแต่ปากไปจนถึงหาง จะเป็นปลาที่หายากและมีมูลค่าสูงมากๆเหมือนปลาตันโจ โชวะในภาพ
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โชวะ ถูกยกให้เป็นราชาแห่งตันโจ ไม่เพียงเพราะลวดลายที่น่าประทับใจและทรงพลัง แต่ยังเป็นเพราะลวดลายสีดำและขาวที่ลงตัวสวยงาม จากปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์โชวะ มีให้เห็นได้ไม่บ่อยด้วยนั่นเอง
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ ไทโช ซันโชกุ (Tancho Taisho Sanshoku) หรือ ตันโจ ซังเก้ (Tancho Sanke)

ในการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ไทโช ซันโชกุ หรือ ซังเก้ จะได้ลูกปลาบางส่วน ที่เป็นปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ ซังเก้
ในงานประกวดปลาแฟนซีคาร์พ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ ซังเก้ จะถูกแยกออกมาประกวดรวมกันกับปลาตันโจสายพันธุ์อื่นๆในหมวดหมู่สายพันธุ์ ตันโจ
การพิจารณาความสวยงามของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ ซังเก้ ต้องพิจารณาลวดลายสีแดงเหมือน ตันโจ โคฮากุ คือแดงต้องกลมใหญ่ ขอบเขตสีคมชัดเจน ไม่มีลวดลายสีแดงบริเวณอื่นๆบนตัวปลาอีก พิจารณาผิวสีขาวต้องขาวดุจหิมะ พิจารณาลวดลายสีดำต้องมีตำแหน่งที่เหมาะสม สีดำลึกและมันเงา เหมือนที่พิจารณาลวดลายสีดำในปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ซังเก้

http://www.koi108.com/main_get.php?method=read_news&output=html&news_id=28
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โกชิกิ หรือ ตันโจ โงชิกิ (Tancho Goshiki)

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โกชิกิ เกิดจากการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โกชิกิ ลวดลายวงกลมสีแดงต้องกลมใหญ่ และสีชัดเจน สะอาดไม่มีฝุ่นดำเป็นสำคัญ ปลาตัวในภาพ มีส่วนท้องที่มีสีขาวสะอาด สมบูรณ์แบบ ตามแนวเส้นข้างลำตัว นับเป็นตัวอย่างในอุดมคติ ของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โกชิกิ ที่โดดเด่นและหายากตัวหนึ่ง
ตัวอย่างการเลือกปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ตันโจ โกชิกิ อีกตัวหนึ่ง
ปลาตัวนี้มีลวดลายตันโจที่สวยงาม กลมค่อนข้างสมบูรณ์ วางในตำแหน่งที่ดีบนหัวของปลา แม้จะไม่เป็นสีแดงเข้มชัดเจน ตาข่ายบนหลังเรียงอย่างสม่ำเสมอ ถือว่าเป็นปลาตันโจ โกชิกิ ที่หายากและมีมูลค่าตัวหนึ่ง
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ กิน มัตสึบะ[มัตจึบะ{มัตสุบะ}] (Tancho Gin Matsuba)

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ กิน มัตสึบะ เกิดจากการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ คุจยากุ หรือ คุจากุ (Kujyaku or Kujaku) ในสายพันธุ์นี้ จะต้องพิจารณาความสวยงาม โดยมีลวดลายวงกลมที่ใหญ่และกลมสวยบริเวณหัว มักมีสีแดงหรือส้มเข้ม มีลวดลายลูกสนหรือตาข่ายที่สม่ำเสมอตลอดทั้งตัว (โดยลวดลายลูกสน จะต้องมีสีดำตรงกลาง สม่ำเสมอในทุกๆร่องเกล็ด ล้อมรอบด้วยลวดลายตาข่ายที่มันเงาสีเงิน)
ปลาตันโจ กิน มัตสึบะ ตัวในภาพ แม้จะมีลวดลายตันโจที่เล็กและไม่กลมสมบูรณ์นัก แต่ลวดลายลูกสนบนตัวปลา ถือว่ามีลักษณะที่ดีเยี่ยม สามารถใช้เป็นตัวอย่างอุดมคติ ในการเลือกพิจารณาลวดลายลูกสนที่ดีได้
ตัวอย่างการเลือกปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ กิน มัตสึบะ อีกตัวหนึ่ง
ปลาตัวนี้มีลวดลายวงกลมสีเหลืองสว่าง (Yamabuki) ถือว่าลวดลายค่อนข้างกลมดีทีเดียว ลวดลายตาข่ายยังไม่ชัดเจนนัก แต่ถือว่าดีพอกับการพิจารณาปลาเล็กที่มีอายุเพียง 1 ปี เมื่อปลาโตขึ้น ลวดลายตาข่ายจะสวยชัดเจนขึ้น รวมทั้งลวดลายวงกลมสีเหลืองจะเข้มขึ้นเป็นสีส้ม ความน่าจะเป็นของลวดลายวงกลมที่จะยังคงเป็นสีเหลืองสว่างค่อนข้างต่ำ เป็นอีกเรื่องที่ต้องคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของปลาเล็กเมื่อมันโตขึ้น
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ แพลตินั่ม (Tancho Platinum)

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ แพลตินั่ม เกิดจากการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ฮาริวาเก้ (Hariwake) สีของลวดลายวงกลมบนหัวปลา อาจจะมีได้ทั้ง สีแดง สีส้มและสีเหลืองสว่าง (Yamabuki) โดยพื้นฐานจะต้องมีลวดลายบนหัวที่กลมสมบูรณ์ บริเวณลำตัวจะต้องขาวเงา สว่าง ราวกับสีทองคำขาว โดยปลาตัวในภาพถือเป็นปลาที่เกือบสมบูรณ์แบบ ใช้เป็นแบบอย่างในการเลือกปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ แพลตินั่มได้
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ กินริน โคฮากุ (Tancho Ginrin Kohaku)

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ กินริน โคฮากุ เกิดจากการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ กินริน โคฮากุ (Ginrin Kohaku) ในสายพันธุ์นี้ มีหลักพิจารณาทั้งหมด 3 ข้อ
ข้อแรก ลวดลายสีแดงบนหัวต้องเข้ม กลมสมบูรณ์ ข้อที่สอง เกล็ดกินริน จะต้องแน่น เรียงตัวอย่างสม่ำเสมอครอบคลุมทั่วทั้งตัว และข้อสุดท้าย ผิวจะต้องขาวบริสุทธิ์ไม่มีลวดลายสีอื่น ปลาตัวในภาพถือว่า สวยงามสง่า ตามหลักการพิจารณาความสวยงามทั้งสามข้อที่กล่าวมา
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โกชิกิ ซันโชกุ หรือ ตันโจ โกชิกิ ซังเก้ (Tancho Goshiki Sanshoku)

ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ตันโจ โกชิกิ ซังเก้ เกิดจากการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ โกชิกิ ซังเก้ ซึ่งเป็นปลาที่หายากมากๆ ปลาตัวในภาพ มีลวดลายวงกลมสีแดงที่ครอบคลุมบริเวณหัวปลาในตำแหน่งที่ถูกต้อง ลวดลายสีดำมีให้เห็นเป็นจุดบริเวณลำตัว ปลาตัวนี้มีขนาดเพียง 15 เซ็นติเมตร เมื่อถูกเลี้ยงให้โตขึ้น ปลาตัวนี้จะมีลวดลายสีแดงบนหัวที่เข้มขึ้นและสวยงาม ในขณะนี้ลวดลายจุดสีดำบนตัวปลามีสีค่อนข้างอ่อน แต่มันจะค่อยๆเข้มขึ้นทีละน้อยและมีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้น เป็นปลาที่น่าเลี้ยง น่าลุ้น เต็มไปด้วยความหวังในอนาคตอีกตัวหนึ่ง
เรื่องราวเกี่ยวกับปลาแฟนซีคาร์พ ในหมวดหมู่สายพันธุ์ตันโจ ก็จบลงไปแล้วนะครับ ถ้ามีข้อมูลหรือสายพันธุ์ใหม่ๆจะรีบนำมาอัพเดทให้ท่านสมาชิกอ่านกันอีกเรื่อยๆครับ อย่าลืมติดตามกันได้ตลอดนะครับ


เราจะเรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันครับที่ www.koi108.com และ www.facebook.com/koi108
รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ บทความใหม่ๆได้ก่อนใคร เพียงท่านกดไลค์แฟนเพจ koi108.com ที่
www.facebook.com/koi108
หรือ ทางไลน์กรุ๊ป ผ่านทาง QR code ในภาพนะครับ