ปลาแฟนซีคาร์พหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Moyomono

ปลาแฟนซีคาร์พหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Moyomono

เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:56
เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ ปลาแฟนซีคาร์พในหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Moyomono {ฮิคาริ(ฮิการิ) โมโยโมโน} ไปพร้อมๆกันนะครับ
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Hikari Moyomono เป็นสายพันธุ์หลักที่รวมเอา ปลาแฟนซีคาร์พที่มีลวดลายและผิวที่มันเงาทั้งหมด ที่อยู่นอกเหนือจากหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Mujimono และ Hikari Utsurimono
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kohaku ที่มีผิวมันเงาทั่วทั้งตัว เรียกว่า ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Sakura Ogon (ซากุระ โอกอน)
Sanke ที่มีผิวมันเงา เรียกว่า Yamato Nishiki (ยามาโต นิชิกิ)
ปลาแฟนซีคาร์พที่มีผิวมันเงา สีขาวและเหลือง เรียกว่า Hariwake (ฮาริวาเก้)
เช่นเดียวกับปลาแฟนซีคาร์พ Doitsu {(ดอยท์ซึ) ปลาหนัง} แยกออกได้เป็น Kikusui (คิคุซุย) Heisei Nishiki (เฮเซนิชิกิ) และ Doitsu Hariwake (ดอยทซึ ฮาริวาเก้) ตามลำดับ


ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kujyaku {(Kujaku) คุจากุ,คุจยากุ} เป็นปลาพื้นเงาเหมือนปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Ogon แต่มีลวดลายบนพื้นเป็นตาข่าย คล้ายกับตาข่ายของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Asaki ทั่วทั้งแผ่นหลัง และมีลวดลายสีทอง เหลือง ส้ม หรือแดง ของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kohaku ปกคลุมอีกทีหนึ่ง ทำให้เกิดความเด่นสะดุดตา
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kujaku ถูกพัฒนาเพาะพันธุ์ขึ้น โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Goshiki กับปลาแฟนซีคาร์พในกลุ่มสายพันธุ์ Hikari Muji ชื่อเต็มๆของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์นี้คือ Kujaku Ogon (คุจากุโอกอน) หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Peacock (นกยูง)
การพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ปลาที่มีคุณภาพสูง ของปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kujaku นำไปสู่การตัดสิน แบบแยกออกมาเป็นสายพันธุ์ Kujaku ในงานประกวดหลายๆงาน โดยไม่ต้องไปตัดสินร่วมกับปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์อื่นๆในหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Moyomono
เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Hikari Moyomono กันให้มากขึ้นต่อไป อย่าลืมคอยติดตามนะครับ