ปลาแฟนซีคาร์พหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Utsurimono

ปลาแฟนซีคาร์พหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Utsurimono

เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:20
เรามาทำความรู้จักกับ ปลาแฟนซีคาร์พในหมวดหมู่สายพันธุ์ Hikari Utsurimono {ฮิคาริ(ฮิการิ) อุทสึริ(อุทจึริ)โมโน} ไปพร้อมๆกันนะครับ
ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Hikari Utsurimono เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการนำ Showa และ Utsuri Mono มาผสมข้ามสายพันธุ์กับปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Hikari Mujimono เพื่อสร้างปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ใหม่ที่มี ลวดลายบนพื้นผิวเงาเป็นประกาย
จากปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Showa ก็จะพัฒนาเป็น ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kin Showa (คิน โชว่า)
จากปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Shiro Utsuri ก็สามารถพัฒนาได้เป็น ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Gin Shiro (กิน ชิโร่)
และจากปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Hi Utsuri หรือ Ki Utsuri ก็สามารถเพาะพันธุ์ได้เป็น ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Kin Ki Utsuri (คิน คิ อุทสึริ)
ในปัจจุบัน(ที่เขียนหนังสือ) ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ Hikari Utsurimono แยกย่อยได้เพียงสามสายพันธุ์นี้เท่านั้นที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
เราจะมาศึกษาในรายละเอียดของสายพันธุ์ Hikari Utsurimono กันต่อไป อย่าลืมติดตามนะครับ